Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Transport i konstrukcje

ILF Polska posiada bogate doświadczenie w realizacji
projektów infrastrukturalnych zarówno na szczeblu  lokalnym,
jak i ogólnokrajowym.

Zajmujemy się projektami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki, jak np. budowa II linii warszawskiego metra czy modernizacja lotnisk w największych miastach,
a także mniejszymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi.

Świadczymy usługi w zakresie:

Wybrane opinie naszych Klientów:

„Potwierdzamy, że prace zostały wykonane przez ILF
z należytą starannością.”

Metro Warszawskie

„Prace projektowe zostały wykonane należycie, w terminie umownym i zgodnie z wiedzą techniczną.”
PP „Porty Lotnicze”