Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji

ILF Polska posiada wieloletnie doświadczenie
w przygotowywaniu i realizacji złożonych, wielobranżowych projektów inżynierskich. Bazując na wiedzy zdobytej podczas pracy przy ponad 200 projektach, świadczymy usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia koordynacja i optymalizacja prac przekładają się na wzrost wydajności oraz poprawę jakości realizacji projektu. W związku z tym, oferujemy usługi profesjonalnego nadzoru i zarządzania pracami na budowach, które są podstawą powodzenia realizacji inwestycji w aspekcie czasowym, jakościowym i kosztowym.

Podczas fazy realizacji inwestycji, ILF Polska wspiera swoich Klientów świadcząc następujące usługi:

 • Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego
 • Harmonogramowanie i kontrola postępu prac
 • Planowanie i kontrola kosztów
 • Usługi Inżyniera Kontraktu, w tym Inżyniera wg FIDIC
 • Usługi EPCM
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kontraktami
 • Nadzór nad pracami budowlanymi, odbiorami, montażem
  i rozruchem
 • Nadzory i testy u dostawców