Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Doradztwo i przygotowanie inwestycji

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz posiadane kompetencje techniczne, ILF Polska świadczy usługi doradcze zarówno dla planowanych inwestycji, jak i dla tych w fazie realizacji.

Oferujemy profesjonalne usługi doradztwa i kompleksowego przygotowania inwestycji od strony formalnej i technicznej:

  • Studia wykonalności
  • Planowanie przestrzenne
  • Programy funkcjonalno-użytkowe
  • Dokumentacje przetargowe
  • Strategie inwestycyjne i przygotowanie do pozyskania finansowania inwestycji
  • Raporty środowiskowe (również na obszarach Natura 2000)
  • Niezależne ekspertyzy
  • Due Diligence
  • Pozyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • Konsultacje społeczne i działania PR