Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Publikacje


Autor

Rok

Tytuł

Źródło

M. Łysakowski2015Techniczne aspekty wytrzymałości gazociągówPaliwa i Energetyka, 4/2015, str. 22-24.
Ł. Sadowski2015Zastosowanie najnowszych stali dla parametrów nadkrytycznych w blokach energetycznychPaliwa i Energetyka, 3/2015, str. 46-50.
W. Bloch2015Wentylacja i klimatyzacja II linii warszawskiego metraCyrkulacje, 27/2015, str. 18-21.
K. Pietraszewski2015Realizacja projektów gazociągowych na obszarach chronionych.Paliwa i Energetyka, 1/2015, str. 24-27.
Ł. Sadowski2014Projektowanie, budowa oraz remonty sieci i instalacji gazowych. Przepisy, normy i certyfikaty.Paliwa i Energetyka, 4/2014, str. 40-43.

J. Przech,

W. Adamczyk

2014Proenergetyczne rozwiązania w oczyszczalni ścieków w BochniWodociągi i Kanalizacja, 11/2014, str. 34-36.

M. Frydrych,

M. Bogucki,

R. Radziszewski

2014Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek–OdolanówKalejdoskop GIS, t. III, wyd. Esri Polska Sp. z o.o. 2014, str. 40-41.

M. Łysakowski,

J. Krzysztofowicz

2014Możliwości monitoringu online wytrzymałości priorytetowych rurociągów technologicznych w elektrowniachPaliwa i Energetyka, 3/2014, str. 58-59.
G. Kotte2014Planowanie inwestycji metodą Front-End LoadingEnergetyka Cieplna i Zawodowa, 5/2014, str. 46-53 oraz strona kierunekenergetyka.pl
Sz. Kałkowski2014Problemy występujące podczas realizacji gazociągów przesyłowych i infrastruktury towarzyszącejPaliwa i Energetyka, 2/2014, str. 34-37.
Ł. Sadowski2014Ochrona środowiska przy budowie gazociągów wysokociśnieniowychPaliwa i Energetyka, 1/2014, str. 60-63.
K. Ostrowska2013Przewierty HDD rurociągów
o dużych średnicach
Inżynieria Bezwykopowa, 4/2013, str. 78-82.

Sz. Kałkowski,

Ł. Sadowski

2013Projektowanie i budowa gazociągów wysokiego ciśnienia - teoria i praktykaPaliwa i Energetyka, 4/2013, str. 42-45.
D. Furtak2013Przygotować inwestycję w 2 lata? To realne?Energetyka Cieplna i Zawodowa, 8/2013, str. 66-70.
K. Deptuła, R. Lubbe2013Rurociąg (Odessa)-Brody-Płock-(Gdańsk)Paliwa i Energetyka, 3/2013, str. 60-64.
W. Fluder2013W poszukiwaniu optimum... Zapisy umów z wykonawcami dla obiektów energetycznychEnergetyka Cieplna i Zawodowa, 6/2013, str. 27-30.
R. Cichocka2013Walka z czasem czy z osadem?Wodociągi i Kanalizacja 9/2013
Sz. Kałkowski2013Analiza porównawcza
Projektowanie inwestycji liniowych na podstawie specustawy oraz w oparciu o zwykły tryb administracyjny
Paliwa i Energetyka, 2/2013, str. 46-50.
M. Łysakowski2013Inwestycje liniowe
Techniczne aspekty wytrzymałości gazociągów
Nowoczesne Technologie w Przemyśle, 2/2013,
str. 26-27.
M. Serafin2013Klaranlage Czajka in Warschau fertiggestelltWasserwirtschaft Wassertechnik, 4/2013, str. 16-19.
J. Putresza2012OŹE w cieniu energetyki konwencjonalnejEnergetyka Cieplna
i Zawodowa 12/2012, str. 48-49.
M. Serafin, M. Żmirek2012Modernizacja oczyszczalni ścieków „Czajka”
w Warszawie
Forum Eksploatatora, 6/2012, str. 76-80.
R. Cichocka,
P. Altewęgier
2012Wyzwania przy projektowaniu gazociągów przesyłowychCire.pl, portal, 2012.09.01
praca zbiorowa2012Technologia CCS- budowa demonstracyjnej instalacji wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węglaNowa Energia, 4/2012, str. 81-84.

R. Cichocka, J. Przech

2012

Ekologicznie, nowocześnie i efektywnie
(OŚ Swarzewo)

Wodociągi i Kanalizacja,7-8/2012, str. 23-25.

M. Maciejewska,
D. Gumiński
2012Metro – II linia oporuRynek Kolejowy, portal, 2012.05.28