Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Ochrona danych osobowych

 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące strony internetowej oraz informacje zgodnie z artykułami 13 i 14 podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

Stan na dzień: 19.05.2018 r.

Jednostka odpowiedzialna:
ILF Group Holding GmbH
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum bei Innsbruck Austria
Tel.: +43 (512) 24 12 - 0
Faks: +43 (512) 24 12 - 5900
Email: info.ibk@ilf.com
Zarządca: Klaus Lässer

Dane kontaktowe do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
Ogólne pytania i sugestie dot. ochrony danych osobowych w ILF lub zapytania o informacje istotne dla kwestii ochrony danych prosimy kierować na adres: info.waw@ilf.com; privacy@ilf.com

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące strony internetowej

Ochrona danych osobowych jest dla ILF sprawą najwyższej wagi - ILF przestrzega wszystkich mających zastosowanie ustaw o ochronie danych oraz stosuje wewnętrzny system zarządzania ochroną danych, który jest stale udoskonalany i rozwijany.

"ILF" w rozumieniu niniejszego oświadczenia o ochronie danych obejmuje ILF Group Holding GmbH i jej spółki córki. "Strona internetowa" w rozumieniu niniejszego oświadczenia o ochronie danych to niniejsza witryna internetowa Grupy ILF, administrowana przez ILF Group Holding GmbH.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest regularnie aktualizowane.

ILF pozyskuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone lub wskazane na podstawie rozporządzenia UE o ochronie danych oraz odnośnych dodatkowych krajowych uregulowań ustawowych albo też na ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.
Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana.
O ile na stronach internetowych istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych (np. nazwa/nazwisko, adres mailowy, adres pocztowy), podanie takich danych następuje wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystywanie i dalsze przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie w celu, który każdorazowo jednoznacznie zostaje określony.

Okres przetwarzania wszystkich danych osobowych jest zależny od mających zastosowanie krajowych przepisów ustawowych dot. obowiązków w zakresie przechowywania danych i wynosi z reguły maksymalnie dziesięć lat.

Dane osobowe przetwarzane ewentualnie na stronie internetowej są zapisywane na obszarze Unii Europejskiej i są przekazywane dalej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych przepisów prawnych, wzgl. jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi.

Strona internetowa jest hostowana i rozwijana przez usługodawcę, firmę ACC Digitalagentur GmbH, Innsbruck/Austria, która zgodnie z umową jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i przetwarza dane tylko w imieniu i na zlecenie ILF.

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo domagać się informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez ILF, korygować te dane, kasować je i przekazywać innym jednostkom odpowiedzialnym oraz odmówić zgody na przetwarzanie danych lub ograniczyć ich przetwarzanie.

Odnośne zapytania można w każdej chwili kierować na adres info.waw@ilf.com ; privacy@ilf.com

Ponadto przysługuje prawo do składania zażaleń bezpośrednio do właściwego dla danego kraju urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych.

Informacje uzupełniające dotyczące danych osób składających aplikacje

W przypadku aplikacji, na przykład składanych w polu "Kariera" na tej stronie internetowej, dane osób składających aplikację są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w ramach procedury aplikacyjnej.

Po ogłoszeniu decyzji dane osób składających aplikację są z reguły kasowane w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy, o ile zainteresowane osoby nie wyraziły zgody na dłuższe przechowywanie ich danych.

Szczegółowe aplikacje mogą też być odpowiednio analizowane na potrzeby innych wolnych miejsc pracy w innych oddziałach Grupy ILF. Podczas procedury aplikacyjnej istnieje możliwość wyrażenia zgody lub odmowy udzielenia zgody na takie działania. Jeśli aplikacja miałaby być analizowana na potrzeby innego oddziału, a osoba, której to dotyczy nie zgłosiłaby jeszcze zainteresowania takim tematem, odpowiednio wcześniej zostanie złożone zapytanie o zgodę.

Stosowanie plików cookies

W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików cookies [ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki. W pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty ważności, która określa okres aktywności ciasteczka. Z jednej strony pliki cookies są stosowane przez ILF do określania najchętniej odwiedzanych pól strony internetowej, a z drugiej strony w celu umożliwienia użytkownikowi zabezpieczenia jego osobistych ustawień, tak aby przy następnym wywołaniu strony były ponownie do jego dyspozycji. W celu ustalenia najchętniej odwiedzanych pól strony internetowej są sporządzane statystyki osób odwiedzających daną stronę.

W momencie wejścia na stronę internetową pojawia się informacja o stosowaniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zdecydowania, czy chcą zaakceptować ciasteczka, czy też nie. Mogą Państwo swoją przeglądarkę tak ustawić, aby byli Państwo informowani, ilekroć dostaną Państwo plik cookie, albo mogą Państwo skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu, odrzucając ciasteczka w ustawieniach przeglądarki.

Jednak jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, być może nie będą Państwo mogli wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej.

Stosowanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, systemu analizy usług sieciowych należącego do Google Inc. ("Google").

Google Analytics stosuje ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie przez Państwa korzystania ze strony internetowej. Sporządzone przez ciasteczko informacje dot. korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji procedury anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google wcześniej skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach - sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam dopiero skracany. Z upoważnienia operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatorów strony.
Państwa adres IP przekazany poprzez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie podawany przez Google razem z innymi danymi.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie i przekazywanie do Google danych sporządzonych przez ciasteczko w temacie korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google w ten sposób, że pod poniższym linkiem
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
ściągną Państwo i zainstalują dostępną tam Browser-Plugin [wtyczkę do przeglądarki].
Zwracamy uwagę na to, że na niniejszej stronie internetowej do Google Analytics został dodany kod "anonymizeIp", tak aby zapewnić anonimowe zapisywanie adresów IP (tzw. IP-Masking).

Bliższe informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresami
www.google.com/analytics/terms/de.html wzgl. 
https://www.google.de/intl/de/policies/.