Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Pracownicy

Zespół ILF Polska, liczący około 270 osób, to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści różnych dziedzin.

Wiedza specjalistyczna i kwalifikacje zawodowe, zdolność twórczego myślenia oraz rozwiązywania problemów technicznych, a także umiejętności interpersonalne
i zaangażowanie pracowników stanowią najcenniejszy kapitał firmy.

ILF Polska dba o ciągły rozwój pracowników, zapewniając im sprzyjające warunki do podnoszenia kwalifikacji. Firma prowadzi długofalową politykę zatrudnienia, gwarantując stały, wysoki poziom świadczonych usług. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami Grupy ILF z całego świata i wykorzystaniu międzynarodowego know-how, świadczone usługi są zgodne
z najlepszymi międzynarodowymi praktykami inżynierskimi.