Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Odpowiedzialny biznes

ILF Polska kieruje się zasadami odpowiedzialności społecznej, które wpisane są w misję firmy oraz jej kodeks postępowania.

Jesteśmy świadomi, że społeczna odpowiedzialność polega na nieustannym dążeniu do funkcjonowania w zgodzie ze wszystkimi, których nasza działalność może dotyczyć.

Pracujemy w taki sposób, aby mieć pewność, że projektowane przez nas obiekty spełniają kryteria akceptacji społecznej
i długoterminowej tolerancji przez środowisko naturalne,
są zgodne z przepisami bezpieczeństwa oraz przynoszą trwałe korzyści. Uczestniczymy w realizacji projektów zapewniających minimalizację szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, korzystanie z zasobów środowiska
w sposób zrównoważony oraz poprawę komfortu życia lokalnych społeczności. [więcej]

Naszym najcenniejszym kapitałem są pracownicy, dlatego zależy nam na zapewnieniu im stabilnego zatrudnienia, komfortowych warunków pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju.  [więcej]

Jako partner biznesowy kładziemy nacisk na rzetelność, wysoką jakość świadczonych usług i indywidualne podejście do Klienta. Są to podstawy, na których zbudowaliśmy swój sukces. [więcej]