Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Kluczowe informacje

Profil działalności: międzynarodowa, inżynierska firma projektowo-doradcza

Branże: ropa i gaz, energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i konstrukcje

Rok założenia: 1998

Siedziby: Warszawa, Katowice, biura terenowe
(aktualnie: Kozienice, Zabrze, Kościan, Dnipro na Ukrainie)

Własność: 100% prywatna

Zatrudnienie: ok.190 osób na etatach, łącznie ok. 300 osób

Roczny obrót: na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych

Klienci: inwestorzy krajowi i zagraniczni,
zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego

Realizacje: 300 projektów z różnych dziedzin
w Europie, obu Amerykach, Afryce i Azji

Wybrane nagrody i wyróżnienia