Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Andrzej Dercz

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Pan Andrzej Dercz, Prezes Zarządu ILF Polska, jest uznanym ekspertem w branży ropy i gazu. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej swoją praktykę zawodową zaczął w Hucie Katowice, a od roku 1985 rozwijał karierę międzynarodową, zdobywając unikalne doświadczenia na różnych kontynentach.

Z Grupą ILF związał się w 1990 roku i od tamtej pory uczestniczył w realizacji blisko 100 projektów na całym świecie.

Ciesząc się doskonałą opinią i zaufaniem założycieli firmy,
w 1998 stanął na czele oddziału ILF w Polsce, rozwijając go następnie aż do postaci dzisiejszej. Pod jego kierownictwem ILF Polska osiągnął niewątpliwy sukces, obecnie należąc do czołówki inżynierskich firm projektowo-doradczych w Polsce.

Pan Andrzej to charyzmatyczny przywódca i niekwestionowany lider firmy. Wszechstronna wiedza techniczna i bogate doświadczenie umożliwiają mu samodzielne rozpatrywanie kwestii merytorycznych dotyczących projektów różnych branż.

Od 2010 roku jest członkiem Komisji Koordynacyjnej,
która sprawuje bieżący nadzór nad wszystkimi spółkami Grupy na świecie.
Miłośnik futbolu amerykańskiego i piłki nożnej.