Tłocznia gazu Lwówek

ILF opracuje koncepcję programowo-przestrzenną tłoczni gazu Lwówek

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy tłoczni gazu, która ma powstać w rejonie sąsiadującym z Węzłem Przesyłowym Lwówek zlokalizowanym w Zębowie. To kolejny projekt związany z realizacją inwestycji Baltic Pipe i korytarza Północ- Południe, w którym weźmie udział ILF.

Firma opracuje koncepcję programowo-przestrzenną tłoczni, określi środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne uwarunkowania jej budowy i eksploatacji. Analizie poddane zostaną możliwości lokalizacji tłoczni w aspekcie pozyskania terenu i uwarunkowań formalno-prawnych. Koncepcja programowo-przestrzenna będzie uwzględniać współpracę planowanej tłoczni zarówno z istniejącą, jak i przyszłą infrastrukturą w zakresie przewidywanych scenariuszy przesyłu gazu. ILF sporządzi również harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji.