Terminal LNG, Ukraina

ILF Polska zaangażowany w Narodowy Projekt "LNG Ukraina - Budowa Infrastruktury dla Dostaw Płynnego Gazu Ziemnego na Ukrainę".

W zakres prac ILF Polska wchodzi przygotowanie pierwszego etapu projektu (studium wykonalności) na rzecz inwestycji Narodowy Projekt "LNG Ukraina". Terminal ma powstać w dwóch fazach, a jego docelowa przepustowość będzie wynosić 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Dzięki terminalowi LNG, Ukraina będzie mogła odbierać, magazynować
i regazyfikować płynny gaz ziemny. Tym samym inwestycja umożliwi dywersyfikację dostaw gazu poprzez włączenie Ukrainy do międzynarodowej sieci dostaw LNG.

W latach 2006-2007 firma była zaangażowana w studium terminalu LNG
w Świnoujściu.