Terminal LNG małej skali w Gdańsku

ILF Consulting Engineers Polska wygrał przetarg zorganizowany przez Grupę LOTOS i opracuje studium wykonalności budowy terminalu LNG małej skali w Gdańsku.

Nowy terminal skroplonego gazu ziemnego ma stanowić bazę dla przeładunku, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Kompleksowe opracowanie studium wykonalności, jakim zajmie się ILF, obejmuje:

 • koncepcję techniczną terminalu LNG w Gdańsku,
 • ocenę oddziaływania na środowisko, 
 • analizę interesariuszy, 
 • organizację projektu, 
 • plan wdrożenia projektu, 
 • analizę dostępnych źródeł finansowania,
 • analizę ryzyka,
 • analizę kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis).

Inwestycja ma utorować drogę dla nowego perspektywicznego rynku, jakim jest przeładunek i bunkrowanie LNG, co w przyszłości pozwoli na przeprowadzenie szeregu inwestycji dla zapewnienia efektu synergii sektora transportowego i energetycznego. Terminal LNG będzie stanowił infrastrukturę, która pozwoli zmagazynować i wykorzystać skroplony gaz ziemny: 

 • jako paliwo w żegludze morskiej w trójmiejskich portach należących do transeuropejskiej sieci transportowej (sieci TEN-T), 
 • jako paliwo w transporcie morskim i lądowym w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, 
 • do celów energetycznych, 
 • poprzez redystrybucję - do zastosowań w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-centralnej i północno-wschodniej Polsce.

Planowane przedsięwzięcie to odpowiedź na coraz ostrzejsze regulacje dotyczące limitów emisji zanieczyszczeń w obszarze transportu morskiego, elektroenergetyki i ciepłownictwa, a także na normy związane z obowiązkiem utrzymania zapasów i dywersyfikacji źródeł gazu. Zgodnie z unijną dyrektywą ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce mają powstać 4 punkty bunkrowania LNG do końca 2025 roku. Oprócz portu w Gdańsku, mają być one zlokalizowane w Gdyni, Szczecinie oraz w Świnoujściu.

Gaz ziemny od pewnego czasu staje się coraz popularniejszym paliwem na całym świecie. Wciąż wzrasta jego dystrybucja i sprzedaż oraz rośnie zainteresowanie ze strony krajów odbierających ten surowiec. W przypadku Polski LNG ma odgrywać szczególną rolę i w niedalekiej przyszłości, poza planowanym gazociągiem Baltic Pipe, stanowić za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu jedno z podstawowych źródeł zasilania krajowego systemu przesyłowego gazu.

ILF ma w swoim portfolio podobne projekty:

Projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej jest analizowany przez Grupę LOTOS S.A. w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Studium wykonalności budowy terminalu jest współfinansowane przez Unię Europejską z Instrumentu "Łącząc Europę".