Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu

Terminal LNG w Świnoujściu zostanie rozbudowany o dodatkowe stanowisko załadunkowo-rozładunkowe dla statków, a także stanowisko do zaopatrywania statków w paliwo LNG. Decyzja została podjęta przez zarząd Gaz-Systemu na podstawie wyników studium wykonalności przygotowanego przez ILF Consulting Engineers Polska.

W latach 2006-2007 ILF zrealizował studium wykonalności terminalu LNG w Świnoujściu, natomiast w latach 2013-2014 terminalu LNG na Ukrainie.