Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu – zwiększenie mocy regazyfikacyjnej

ILF Consulting Engineers Polska opracuje dokumentację projektową dla rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Inwestycja dotyczy zwiększenia mocy regazyfikacyjnej istniejącego terminalu o 50% - do 7,5 mld Nm3/rok, dzięki budowie układu dwóch dodatkowych regazyfikatorów SCV.

Zakres usług ILF obejmuje opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę kluczowych urządzeń i wybór wykonawcy robót, opracowanie dokumentacji FEED (Front End Engineering Design) oraz projektu budowlanego, a także pozyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji, w tym pozwolenia na budowę.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski.