Trzeci etap realizacji odcinka zachodniego II linii metra - wizualizacje ILF Polska

Wizualizacje oraz plansze prezentacyjne przygotowane przez ILF Consulting Engineers Polska na konkurs pn. "Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno Postojową (STP) Mory w Warszawie".