Port Czystej Energii w Gdańsku

ILF Polska projektantem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku

ILF Consulting Engineers Polska projektuje kolejną ekologiczną inwestycję - nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. "Port Czystej Energii" jest prekursorską inwestycją, która zakłada przetwarzanie wyłącznie frakcji energetycznej, czyli pozostałości po procesie sortowania, co pozwala na zmaksymalizowanie odzysku surowców wtórnych. Zaprojektowana instalacja o zasięgu regionalnym będzie posiadać linię technologiczną o mocy przerobowej 160 000 ton odpadów na rok.

ILF Polska świadczy kompleksowe usługi projektowe, tj. opracowuje koncepcję architektoniczno-technologiczną, projekt podstawowy, budowlany (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) i wykonawczy. Zakres usług ILF obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dodatkowo ILF opracuje projekt linii przesyłowych ciepła i energii elektrycznej produkowanych przez ZTPO wraz z włączeniem ich do istniejącego systemu przesyłu.

Inwestycja jest współfinansowana z unijnego Funduszu Spójności i jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obiekt zostanie oddany do eksploatacji do końca 2021 roku.