Otwarcie stacji II linii metra w Warszawie

Kolejny odcinek II linii warszawskiego metra oddany do użytkowania – dojedziemy metrem na Targówek

W niedzielę, 15 września 2019 roku kolejne stacje II linii metra w Warszawie: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka zostały oddane do użytku pasażerów i tym samym zakończyła się realizacja inwestycji budowy pierwszego etapu odcinka wschodniego-północnego.

W 2011 roku Metro Warszawskie ogłosiło konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną. ILF Consulting Engineers Polska swoją pracą konkursową pokonał pozostałych 8 konkurentów i w 2012 roku podpisał umowę na wykonanie projektów budowlanych. W 2016 roku ILF rozpoczął także prace nad projektem wykonawczym, tym razem na zlecenie wykonawcy - firmy Astaldi.

Dzięki współpracy niemal stuosobowego zespołu inżynierów i specjalistów różnych dziedzin z ILF z doświadczoną kadrą Astaldi, zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu prac projektowych możliwe było rozpoczęcie prac na budowie, a już rok później drążenie tuneli.

Cały proces inwestycyjny przebiegał sprawnie, a poszczególne etapy były realizowane zgodnie z przygotowanym harmonogramem. "Inwestycja charakteryzowała się szybkim tempem projektowania. Dla sukcesu tego przedsięwzięcia kluczowe było nie tylko doświadczenie naszego zespołu projektowego zdobyte przy współpracy z zespołem światowej klasy specjalistów podczas budowy centralnego odcinka II linii metra, ale również sprawna komunikacja zarówno z Inwestorem, jak i Generalnym Wykonawcą - wymieniliśmy setki, jak nie tysiące wiadomości, konsultowaliśmy rozwiązania podczas dziesiątek spotkań przedprojektowych i projektowych. Prowadziliśmy też liczną korespondencję z jednostkami miejskimi w celu uzgodnienia koncepcji, które w pełni spełnią oczekiwania władz Warszawy. Doświadczenie zespołu, znajomość potrzeb Inwestora i dążenie do proponowania coraz lepszych rozwiązań zdecydowanie wpłynęły na pomyślną realizację tego projektu" - powiedział Karol Gumiński, kierownik projektu z ramienia ILF Polska.

"Wygląd stacji na tym odcinku zakładał prostotę formy i minimalizm, aby zachować porządek i lekkość formy. Jednym z ważnych założeń projektowych było wpisanie obiektów naziemnych metra w zabudowę dzielnicy Targówek, równocześnie nawiązując do stylistyki praskiego modernizmu obecnego w tym rejonie. We wnętrzach stacji zastosowaliśmy monochromatyczną kolorystykę - odcienie bieli i szarości, co w połączeniu z odpowiednio dobranym oświetleniem dało efekt przestrzennych wnętrz. Na każdej stacji zastosowaliśmy detal wnętrzarski, jako przewodni element graficzny charakterystyczny dla poszczególnych lokalizacji. Na stacji Szwedzka użyliśmy motywu cegły nawiązując do charakteru industrialnej zabudowy tego rejonu Warszawy, na stacji Targówek Mieszkaniowy - motywu linearnego, będącego graficznym przedstawieniem zieleni (stacja znajduje się pod parkiem i terenem zielonym), a na stacji Trocka - motywu graficznego, nawiązującego do formy wysokościowych obiektów mieszkaniowych. Monochromatyczność kolorów przechodzi konsekwentnie na poziom terenu - wszystkie obiekty naziemne stacji mają prostą kubiczną formę i są wykończone betonem architektonicznym i szkłem" - komentuje Sabina Krygowska, kierownik zespołu architektury ILF Polska.

ILF Polska jest zaangażowany w budowę II linii metra w Warszawie już od 10 lat, uczestnicząc w projektowaniu 18 z 21 planowanych stacji, stał się liderem na polskim rynku. Oprócz projektów stacji I etapu budowy odcinka wschodniego-północnego (stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka) opracował projekt budowlany dla wszystkich stacji centralnego odcinka II linii metra, a także projekt wykonawczy 3 stacji (stacje Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Centrum Nauki Kopernik).

Firma przygotowała również projekt budowlany oraz jest w trakcie realizacji projektów wykonawczych dla 3 stacji II etapu wschodniego-północnego (stacje Zacisze, Kondratowicza, Bródno).

Na odcinku zachodnim II linii metra ILF pracuje nad projektem wykonawczym II etapu (stacje Wola Park i Powstańców Śląskich) oraz opracowuje projekt budowlany i wykonawczy ostatniego III etapu (stacje Lazurowa, Chrzanów i Połczyńska wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Mory).

Firma prowadzi także audyt dotyczący określenia stanu technicznego obiektów usytuowanych na I linii metra w Warszawie wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kabaty.

Od 2016 roku ILF jest inżynierem kontraktu dla rozbudowy linii metra w Dnipro na Ukrainie.

ILF Polska opracowuje również studium wykonalności budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.