Otwarcie gazociągu Balticconnector

Uroczyste otwarcie podmorskiego gazociągu Balticconnector

11 grudnia 2019 roku równocześnie w Paldiski w Estonii oraz w Helsinkach w Finlandii odbyło się uroczyste otwarcie gazociągu Balticconnector, który łączy oba kraje.

ILF Consulting Engineers Polska jest zaangażowany w realizację budowy bałtyckiego konektora gazowego od listopada 2016 roku, świadcząc m.in. usługi Menadżera Kontraktu EPCM.

Inwestycja jest realizowana przez fińską spółkę Baltic Connector oraz estońskiego operatora systemu przesyłowego gazu Elering i polega na budowie gazociągu, który obejmuje 80-kilometrową część podmorską oraz 77-kilometrowy odcinek lądowy, którego 22 km znajdują się na terytorium Finlandii, a 55 km - Estonii. W ramach projektu powstanie również jedna tłocznia gazu w fińskim Inkoo oraz dwie w Estonii - w Paldiski oraz Puiatu. Gazociąg pozwoli na przesył do 7,2 mln m3 gazu na dobę.

Inwestycja stanowi część unijnego planu BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), polegającego na stworzeniu połączeń międzysystemowych rynku energii państw bałtyckich. Budowa gazociągu ma na celu integrację fińskiego i bałtyckiego rynku gazu ze wspólnym rynkiem gazu Unii Europejskiej, co dzięki dywersyfikacji źródeł gazu, ma wpłynąć na poprawę regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Zarówno przy budowie gazociągu, jak i przy budowie tłoczni gazu, ILF Polska objął funkcję Menadżera Kontraktu w formule EPCM, zajmując się kompleksowym zarządzaniem realizacją projektów. Dodatkowo ILF Polska był odpowiedzialny za projektowanie części lądowej rurociągu w Finlandii. Odcinek podmorski projektowała australijska firma Subsea Engineering Associates z Perth. Dzięki współpracy obydwu firm przygotowanie projektu wykonawczego przebiegło bardzo sprawnie. ILF i Subsea byli zaangażowani również w fazę realizacji inwestycji, pełniąc usługi wsparcia podczas produkcji rur oraz w trakcie realizacji prac przez wykonawcę rurociągu - firmę Allseas.

Prace nad budową podmorskiego gazociągu łączącego Finlandię i Estonię przebiegały bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem:

  • czerwiec 2018 - oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych w Inkoo w Finlandii (przygotowanie przekroczenia ląd-morze). W tym samym czasie analogiczne prace podjęto na półwyspie Pakri w Estonii.
  • kwiecień 2019 - rozpoczęcie przygotowań do układania gazociągu podmorskiego.
  • maj 2019 - rozpoczęto wciąganie rurociągu po stronie fińskiej.
  • lipiec 2019 - zakończono układanie rurociągu na całym odcinku.
  • wrzesień 2019 - zakończenie prób, odwodnienia i suszenia gazociągu.
  • 28 listopada - gazociąg został nagazowany.

Uruchomienie gazociągu nastąpi 1 stycznia 2020 roku. Koszt inwestycji to ok. 250 mln euro, z czego ok. 75% pokryła Unia Europejska z funduszu "Łącząc Europę".