Morskie Inwestycje Energetyczne - Forum, 19.11.2019

Jesteśmy partnerem merytorycznym Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych „Morskie Inwestycje Energetyczne”

ILF Consulting Engineers Polska został partnerem merytorycznym warsztatów podczas spotkania inauguracyjnego nowego projektu - Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych "Morskie Inwestycje Energetyczne", które odbędzie się 19 listopada 2019 w Warszawie.

Celem warsztatów będzie wypracowanie podejścia dla przeprowadzenia badań geologicznych na potrzeby projektowania i budowy morskich farm wiatrowych i infrastruktury przyłączeniowej.

To wydarzenie zapoczątkuje cykl warsztatów, publikacji i szkoleń, podczas których zostaną opracowane dobre praktyki rozwoju projektów energetycznych na morzu. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

"Jest to niewątpliwie ważna inicjatywa, która pomoże usprawnić proces realizacji inwestycji morskich farm wiatrowych na wschodzącym rynku, jakim jest Polska. Morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się branż energetycznych w Europie i na świecie. W Polsce dopiero rozwijamy pierwsze projekty i musimy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami procesu administracyjnego i projektowego. Konieczna jest również współpraca z administracją publiczną, ale również z samymi inwestorami, aby proces inwestycyjny przebiegał możliwie najsprawniej. Dlatego też ILF zaangażował się w Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych - przyczyniając się tym samym do tworzenia standardów tej branży w Polsce."- powiedział Mariusz Wójcik, kierownik projektów w ILF Polska, który weźmie udział w warsztatach jako ekspert.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj.