Metro w Krakowie

Czy w Krakowie powstanie metro? ILF Polska opracowuje studium wykonalności

ILF Consulting Engineers Polska podpisał z Gminą Miejską Kraków kontrakt na opracowanie studium wykonalności budowy metra w Krakowie. Zadaniem firmy będzie przygotowanie wielobranżowej, wielowariantowej koncepcji wraz z analizami technicznymi, finansowymi, ekonomicznymi, środowiskowymi oraz planistycznymi.

Studium pomoże określić kierunki rozwoju infrastruktury szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, jego technologii, parametrów techniczno - funkcjonalnych oraz nakładów finansowych potrzebnych na jego realizację i późniejszą eksploatację. Studium zostanie opracowane do końca 2019 roku, a część kosztów jego wykonania zostanie sfinansowana ze środków UE w ramach Instrumentu Łącząc Europę.

- Informację o wygraniu tego przetargu przyjęliśmy z ogromną radością, szczególnie, że jest to wyjątkowy projekt poprowadzenia linii metra pod Starym Miastem, w centrum historycznym Krakowa. Naszym głównym celem będzie zachowanie infrastruktury, która jest naszym narodowym dziedzictwem, przy zapewnieniu optymalnej drożności komunikacji miejskiej dla mieszkańców - powiedział Andrzej Dercz, Prezes Zarządu ILF Polska.

ILF Polska jest jedną z czołowych firm projektujących metro w Polsce. Od 2007 roku jest doradcą technicznym i projektantem II linii metra w Warszawie. Firma opracowała wielobranżową dokumentację projektową dla odcinka centralnego, wschodniego-północnego oraz rozbudowy odcinka wschodniego-północnego. Od 2016 roku ILF jest także inżynierem kontraktu dla rozbudowy linii metra w Dnipro na Ukrainie.