Rozbudowa II linii metra

ILF Consulting Engineers Polska opracuje projekt wykonawczy drugiego etapu rozbudowy odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie

ILF Polska podpisał umowę z Gülermak na opracowanie projektu wykonawczego drugiego etapu rozbudowy odcinka wschodniego-północnego II linii metra, obejmującego trzy stacje C19 Zacisze, C20 Kondratowicza, C21 Bródno wraz z infrastrukturą dodatkową. Wcześniej firma opracowała projekt koncepcyjny i budowlany tego odcinka na zlecenie Metra Warszawskiego.

Zakres projektu obejmie 3 stacje wraz z torami odstawczymi, trzema wentylatorniami szlakowymi V19, V20, V21, komorami demontażowymi przy stacji C18 (KD C18) oraz trzema odcinkami szlakowymi D19, D20, D21 wykonanymi jako jednotorowe tunele o łącznej długości 3,9 km.

Na zrealizowanie robót budowlanych wartych 1,4 mld złotych, wykonawca - konsorcjum firm Astaldi i Gülermak, ma 36 miesięcy.

ILF Consulting Engineers Polska jest zaangażowany w budowę II linii metra od początku inwestycji. W latach 2007-2015 współpracował z konsorcjum AGP przy budowie centralnego odcinka II linii metra (7 stacji i blisko 6 km tuneli). Jest także projektantem pierwszego i drugiego etapu rozbudowy metra warszawskiego w kierunku wschodnim-północnym (łącznie 6 stacji i ponad 7 km tuneli).