Konkurs na koncepcję ostatniego odcinka II linii metra zostanie unieważniony - ILF wygrywa w KIO

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze stacją techniczno-postojową STP Mory zostanie unieważniony.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z dnia 17 lipca 2017 r. nakazała Zamawiającemu unieważnić postępowanie konkursowe ze względu na naruszenie zasady anonimowości. KIO wskazało, że wszystkie trzy podnoszone przez ILF elementy wskazujące na autora pracy konkursowej nałożyły się na siebie oraz pozwalały na ustalenie tożsamości autora. KIO wskazało, że trudno mówić tutaj o przypadku. KIO zwróciło też uwagę na zasadnicze znaczenie zasady anonimowości w postępowaniu konkursowym.

Nie wskazano jakie kroki powinien teraz podjąć Zamawiający - tzn. powtórzyć konkurs, czy skorzystać z innego trybu przeprowadzenia zamówienia.

Odnosząc się do zarzutów technicznych KIO uznało, że ocena należy do sądu konkursowego i nie ma możliwości wykluczenia uczestnika postępowania w związku z brakami technicznymi jego pracy, gdyż ocena merytoryczna pracy konkursowej nie może podlegać zaskarżeniu.

ILF jest zaangażowany w budowę II linii metra w Warszawie od początku inwestycji. Wcześniej opracował projekt budowlany dla wszystkich stacji centralnego odcinka II linii metra, a także projekt wykonawczy 3 stacji i 3 wentylatorni (stacje Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Centrum Nauki Kopernik). Odcinek został oddany do użytkowania 8 marca 2015 roku.

Firma jest również autorem projektu koncepcyjnego, budowalnego oraz wykonawczego rozbudowy II linii metra na odcinku wschodnim-północnym (stacje Szwedzka, Targówek, Trocka).

ILF przygotowuje także projekt budowlany dla drugiego etapu rozbudowy II linii metra na odcinku wschodnim-północnym (stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno).