Komunikat dot. koronawirusa

Szanowni Państwo,

Ostatnio poruszamy w nowej rzeczywistości, która jeszcze parę miesięcy temu znajdowała się poza wyobraźnią wielu z nas.

W związku z pandemią koronawirusa Zarząd ILF Consulting Engineers Polska oddelegował większość załogi do pracy zdalnej. Decyzja ta ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pracowników oraz ciągłość działalności firmy. Praca została zorganizowana w taki sposób, aby móc efektywnie i skutecznie prowadzić realizowane przez nas projekty. Recepcja firmy pracuje bez zmian, obsługując przychodzącą korespondencję.

Jesteśmy świadomi, że sytuacja na świecie, a także w Polsce zmienia się dynamicznie, więc stale ją obserwujemy, aby w razie potrzeby móc podejmować odpowiednie działania.