Kolejne pozwolenia na budowę dla gazociągu Szczecin-Lwówek

21 lutego 2012 roku z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, zostały wydane 2 decyzje o pozwoleniu na budowę gazociągu DN 700 relacji Szczecin-Lwówek, na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski oraz Gorzów Wielkopolski-Lwówek.

Wcześniej, tj. 3 lutego 2012 roku, Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski.

Autorem dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego, przygotowanej na zlecenie GAZ-SYSTEM S.A., jest ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w konsorcjum z ILF Beratende Ingenieure ZT z Austrii.

Inwestycja obejmuje 189 km części liniowej gazociągu wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni Gazu w Goleniowie, rozbudowę węzła przesyłu gazu we Lwówku oraz budowę 4 zespołów zaporowo-upustowych.
Do chwili obecnej Konsorcjum ukończyło dla GAZ-SYSTEM projekty ponad 566 km gazociągów strategicznych w ramach inwestycji towarzyszących terminalowi LNG w Świnoujściu, obejmujących również gazociągi Szczecin-Gdańsk oraz Rembelszczyzna-Gustorzyn.

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. była także współautorem studium wykonalności samego terminalu LNG w Polsce.