ILF Polska otwiera nowe biuro terenowe

W związku z prowadzonym nadzorem inwestorskim budowy gazociągu relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn, w dniu 17 kwietnia 2012 r. ILF Polska uruchomił nowe biuro terenowe.

Biuro zlokalizowane jest w Płocku, przy placu Stary Rynek 6 i będzie funkcjonowało w latach 2012 - 2014.

Budowa gazociągu relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn jest powiązana z inwestycją budowy Terminalu LNG w Świnoujściu.

Inwestycja obejmuje:

  • budowę 175 km części liniowej gazociągu o średnicy nominalnej DN 700 oraz ciśnieniu gazu MOP 8,4 MPa
  • rozbudowę dwóch węzłów przesyłu gazu w Płocku i Płońsku wraz z budową śluz nadawczo - odbiorczych na Węźle Przesyłu Gazu „Płock” oraz węzłach końcowych w Rembelszczyźnie i Gustorzynie
  • budowę 10 zespołów zaporowo – upustowych
  • włączenie do istniejących węzłów przesyłu gazu w Rembelszczyźnie i Gustorzynie


Planowany termin zakończenia inwestycji - marzec 2014 r.

ILF Polska jest zaangażowany w realizację inwestycji od 2009 roku. W latach 2009 - 2011 świadczył usługi projektanta, opracowując między innymi kompletną dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego. W 2011 roku, po zakończeniu prac projektowych oraz uzyskaniu przez ILF Polska pozwoleń na budowę, GAZ-SYSTEM S.A zdecydował o rozszerzeniu współpracy z ILF Polska zlecając mu kolejne zadanie obejmujące nadzór inwestorski nad budową gazociągu.

Inwestycja dofinansowywana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.