ILF Polska opracuje studium wykonalności dla terminalu FSRU

Decyzja inwestycyjna dotycząca terminalu FSRU w Polsce coraz bliżej

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje studium wykonalności dla terminalu pływającego typu FSRU (Floating Storage Regasification Unit).

Inwestycja pozwoli na dostarczenie do Polski od 4,1 do 8,2 mld Nm3 skroplonego gazu ziemnego rocznie. Poza transportem skroplonego gazu tankowiec umożliwiałby również przeładunek i bunkrowanie (tankowanie) statków napędzanych LNG.

Potencjalną lokalizacją nowego terminalu jest Zatoka Gdańska.

W latach 2006-2007 ILF zrealizował studium wykonalności terminalu LNG w Świnoujściu, natomiast w latach 2013-2014 terminalu LNG na Ukrainie.