ILF Polska na konferencji Budownictwo Podziemne 2018

Przedstawiciele ILF Consulting Engineers Polska, pan Paweł Sysik i pan Damian Romaniak, prelegentami III edycji konferencji Budownictwo Podziemne

fot. inżynieria.com

Paweł i Damian wystąpili z prelekcją poświęconą doświadczeniom z opracowania projektu budowlanego dla II etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie. Przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące wykonanych projektów konstrukcyjnych oraz geotechnicznych stacji, obiektów szlakowych oraz tuneli. Szczególny nacisk położyli na podkreślenie znaczenia technologii BIM oraz modelowania numerycznego przy wykonywaniu skomplikowanych, wielobranżowych projektów.

W styczniu 2018 r.  ILF Polska uzyskał decyzję lokalizacyjną dla II etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją Trocka do torów odstawczych za stacją Bródno. Obecnie procedowane są wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i trwa przetarg, w którym zostanie wyłoniony Wykonawca odcinka.

Zaprojektowane przedłużenie obejmuje trzy stacje metra, trzy wentylatornie szlakowe, komorę demontażową TBM oraz dwa bliźniacze tunele szlakowe o łącznej długości ok. 5,8 km. Trasa będzie przebiegała przez dzielnicę Targówek (o różnym stopniu zurbanizowania), pod istniejącymi ulicami, domami jednorodzinnymi, w sąsiedztwie bloków mieszkalnych wielokondygnacyjnych i krzyżować się będzie dwukrotnie z Kanałem Bródnowskim.