ILF inżynierem kontraktu dla bloku 1000 MWe na parametry nadkrytyczne

W dniu 01 lutego 2012 ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. podpisała umowę dotyczącą pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku klasy 1000 MWe pracującego na parametrach nadkrytycznych w Elektrowni Ostrołęka C. Nasz nowy Klient to Elektrownia Ostrołęka S.A., spółka należąca do grupy Energa. Kompleksowe usługi IK świadczone będą przez 3 fazy procesu inwestycyjnego, tj. postępowanie przetargowe (ok. 17 miesięcy), realizację umowy „pod klucz” (48 miesięcy) oraz fazę gwarancyjną (24+1 miesięcy). Inwestycja została uznana za priorytetową na liście stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki i ma zasadniczy wpływ na stabilność dostaw do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po roku 2015.