Harmony Link

ILF świadczy usługi doradztwa technicznego przy budowie nowego podmorskiego połączenia elektroenergetycznego, które połączy Polskę i Litwę.

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy (Litgrid) na doradztwo techniczne dla planowanego podmorskiego kabla prądu stałego (HVDC) Harmony Link, który połączy oba państwa.

Zadaniem ILF jest określenie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badania dna morza oraz nadzór nad realizacją badań. Przepustowość połączenia wyniesie ok. 700 MW.

Nowy kabel pozwoli na rozwój jednolitego, europejskiego rynku energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości prowadzenia handlu i zwiększy bezpieczeństwo dostaw w całym regionie.