Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn, Polska

ILF Consluting Engineers Polska Sp. z o.o. została wybrana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. Całkowita długość rurociągu wynosi w przybliżeniu 175 km (DN 700, maksymalne ciśnienie robocze gazu MOP 8,4 MPa). Klientem ILF jest Gaz-System, operator gazociągów przesyłowych w Polsce.