3 oczyszczalnie ścieków - w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu

ILF zaprojektuje przebudowę trzech oczyszczalni ścieków

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z PGE Energia Ciepła na świadczenie usług projektowych przy modernizacji 3 przemysłowych oczyszczalni ścieków działających przy elektrociepłowniach w Krakowie, Gdańsku (EC2) oraz we Wrocławiu.

ILF jest odpowiedzialny za wykonanie projektów podstawowych, budowlanych oraz wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi, a także zajmie się nadzorem autorskim nad realizacją prac budowlanych.

Wszystkie trzy oczyszczalnie działają w ramach instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS). Technologia IMOS generuje dużą ilość ścieków, których ze względu na skład, nie zagospodarowuje się na terenie zakładów. Ścieki te są neutralizowane w oczyszczalniach, obecnie głównie przy wykorzystaniu metody strąceniowej. ILF ma za zadanie w każdej oczyszczalni zaprojektować nowy węzeł, który będzie usuwał metale ciężkie nowatorską metodą wymiany jonowej (InnUPS). Zastosowanie tej technologii ma zapewnić redukcję zanieczyszczeń do poziomu wymagań wynikających z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.