Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Aktualności

ILF Consluting Engineers Polska Sp. z o.o. została wybrana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. Całkowita długość rurociągu wynosi w przybliżeniu 175...[więcej]


ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. została wybrana do pełnienia usługi nadzoru dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”Projekt obejmuje: rozbudowę i przebudowę ok. 69 km kanalizacji...[więcej]


Wyświetla nowości od 134 do 135 ze wszystkich 135