Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Aktualności

W związku z prowadzonym nadzorem inwestorskim budowy gazociągu relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn, w dniu 17 kwietnia 2012 r. ILF Polska uruchomił nowe biuro terenowe.Biuro zlokalizowane jest w Płocku, przy placu Stary Rynek 6 i...[więcej]


W dniach 20-21 marca 2012 roku ILF Consulting Engineers Polska  Sp. z o.o. bierze udział w Inżynierskich Targach Pracy, które odbywają się na Politechnice Warszawskiej. Wszystkie osoby zainteresowane możliwościami rozwoju...[więcej]


21 lutego 2012 roku z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, zostały wydane 2 decyzje o pozwoleniu na budowę gazociągu DN 700 relacji Szczecin-Lwówek, na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski oraz Gorzów Wielkopolski-Lwówek.Wcześniej,...[więcej]


W dniu 01 lutego 2012 PCC Rokita S.A. i ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczeniu usług Doradcy Technicznego oraz Inżyniera Kontraktu dla budowy EC w cyklu „kombinowanym”. Nowa turbina gazowa (o...[więcej]


W dniu 01 lutego 2012 ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. podpisała umowę dotyczącą pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku klasy 1000 MWe pracującego na parametrach nadkrytycznych w Elektrowni Ostrołęka...[więcej]


ILF Consluting Engineers Polska Sp. z o.o. została wybrana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. Całkowita długość rurociągu wynosi w przybliżeniu 175...[więcej]


ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. została wybrana do pełnienia usługi nadzoru dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”Projekt obejmuje: rozbudowę i przebudowę ok. 69 km kanalizacji...[więcej]


Wyświetla nowości od 127 do 133 ze wszystkich 133