Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Aktualności

ILF Polska jest zaangażowany w projekt wymiany i modernizacji rurociągów przyodwiertowych i magistrali należących do Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej,...[więcej]


ILF Polska opracował Katalog Systemu Informacji Wizualnej dla II linii metra w Warszawie. Projekt został przekazany Klientowi 30. listopada 2012 r. Zadanie stanowiło ciekawe wyzwanie projektowe, wymagające zarówno wysokiego...[więcej]


ILF Polska zaangażowany w kolejny projekt gazociągu wysokiego ciśnienia. Firma opracuje projekt wykonawczy części liniowej gazociągu o średnicy 700 mm i długości ok. 18 km, na odcinku od węzła Lasów do tłoczni Jeleniów. Gazociąg...[więcej]


Według badań Antal International, ILF Polska należy do grona najbardziej pożądanych pracodawców 2012.27 Listopada 2012 Antal International opublikował wyniki 3. edycji badania przeprowadzonego pod patronatem Business Centre Club...[więcej]


Zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą inwestycji pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”,dla której ILF Polska świadczy kompleksowe usługi nadzoru inwestorskiego i...[więcej]


Dnia 28.09.2012 r. ILF Polska podpisał umowę z MPWiK w Bochni, dotyczącą modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków (Qśr 9100 m3/d). Zakres prac obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji modernizacji i rozbudowy ciągu...[więcej]


ILF Polska podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, dotyczącą projektu budowy dwóch dróg na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie W ubiegłych latach firma opracowała kompleksowe projekty modernizacji dróg...[więcej]


Wyświetla nowości od 106 do 112 ze wszystkich 135