Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Woda i środowisko

Deficyt wody pitnej oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska należą do najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Postęp cywilizacyjny pociąga za sobą ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Zasoby wody pitnej,
które są podstawowym warunkiem rozwoju cywilizacji, kurczą się błyskawicznie, a możliwości składowania odpadów są ograniczone.

Odpowiadając na wzrastające zapotrzebowanie na realizację inwestycji umożliwiających przeciwdziałanie zjawiskom negatywnie wpływającym na środowisko naturalne, ILF Polska od wielu lat aktywnie działa w branży inżynierii środowiska, realizując projekty
z zakresu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków
i unieszkodliwiania odpadów. Byliśmy zaangażowani w wiele projektów zapewniających minimalizację szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, korzystanie
z zasobów środowiska w sposób zrównoważony oraz poprawę komfortu życia lokalnych społeczności.

Nasze realizacje spełniają najwyższe normy w zakresie trwałości, bezpieczeństwa, efektywności ekonomicznej oraz minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Oferujemy Klientom kompleksowe usługi w następujących obszarach:

  • Elektrownie wodne
  • Systemy przesyłu wody
  • Oczyszczalnie ścieków i zakłady uzdatniania wody
  • Sieci kanalizacyjne i wodociągowe
  • Zakłady utylizacji i unieszkodliwiania odpadów

> Nasze projekty