Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Energetyka i ochrona klimatu

Instalacje energetyczne są fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Niezawodne, trwałe i przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii stanowi kluczowy element zabezpieczający jakość życia współczesnego człowieka.

Realizacja kompleksowych projektów wytwarzania i przesyłu energii oraz wsparcie Klienta podczas wszystkich etapów inwestycji, od wstępnego doradztwa aż do uruchomienia obiektu, leżą w zakresie kluczowych kompetencji ILF Polska. Firma świadczy także usługi doradcze w zakresie optymalizacji pracy
i modernizacji już istniejących obiektów.

Bogate doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza techniczna pozwalają nam z sukcesem współpracować z krajowymi
i zagranicznymi Klientami przy realizacji nawet najbardziej wymagających projektów w branży energetyki i ochrony klimatu.

Oferujemy Klientom kompleksowe usługi w następujących obszarach:

  • Siłownie cieplne
  • Instalacje odsalania wody
  • Energetyka odnawialna
  • Ochrona klimatu
  • Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

> Nasze projekty